Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: BEST SERVICE SP. Z O.O. SK z siedzibą UL. ŁUKOWA 9 LOK 76, 02-767 WARSZAWA, NIP: 5213897784,  REGON:386170987, KRS: 0000841408, e-mail: biuro@setpoint.pl.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego wykonania usługi dietetycznej oraz przesyłania informacji handlowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: biuro@setpoint.pl. 
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Nawiązanie współpracy jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BEST SERVICE SP. Z O.O. SK w celu w prawidłowego wykonania usługi dietetycznej oraz przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail oraz numer telefonu.