20131030-ART 9129Psycholog, trener motywacji. Absolwentka studiów magisterskich i studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Szpitalu MSW przy ul. Wołoskiej w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit.

Doświadczenie zawodowe. W swojej pracy pomagała m.in.: pacjentom bariatrycznym z otyłością olbrzymią w okresie przed i pooperacyjnym (Wojskowy Instytut Medyczny), pacjentom z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), kobietom po doświadczeniu przemocy domowej (Ośrodek dla Ofiar Przemocy DOM), osobom z: depresjami, obniżonym nastrojem, spadkiem motywacji, mającym trudności w radzeniu sobie ze stresem. Prowadziła liczne zajęcia i warsztaty dla studentów dotyczące: komunikacji interpersonalnej, asertywności, wypalenia zawodowego (Wydział Psychologii UW, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego).

W SetPoint udziela pacjentom wsparcia psychologicznego. Pomaga zwłaszcza osobom cierpiącym z powodu: nadwagi, otyłości, zaburzeń odżywiania (anoreksji, bulimii, kompulsywnego objadania się), kryzysów, trudności w życiu, nadmiernego stresu, niskiej samooceny, depresji, zespołu stresu pourazowego, wypalenia zawodowego. Udziela konsultacji indywidualnych, prowadzi terapie w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz warsztaty. Wspiera pacjentów w sytuacjach: kryzysów, obniżonej motywacji, obniżonego nastroju, trudności w radzeniu sobie ze stresem. W pracy najważniejszy jest dla niej dobry kontakt z pacjentem, pełen szacunku, zrozumienia i empatii oraz motywowanie pacjenta w realizacji jego celów.

Martyna Głuszek-Osuch o sobie: "Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Uwielbiam pracę z ludźmi i dla ludzi. Każde spotkanie z pacjentem jest dla mnie niepowtarzalnym doświadczeniem. W czasie wolnym uwielbiam podróżować, czytać, spotykać się z przyjaciółmi, ćwiczyć Jogę, jeździć konno. Mam trzy córki (11, 8 i 2 lata), które są motorem napędowym mojego działania."

Publikacje:
Głuszek-Osuch, M. (2005). Objawy PTSD u pielęgniarek. Referat na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 22-25.09.2005.
Głuszek-Osuch, M. (2006). Wypalenie zawodowe (burnout syndrome) z perspektywy wielowymiarowej, egzystencjalnej, społecznej. Konferencja EXPERT „Spacer po linie w dżungli kariery”. SGH. Warszawa 17. XI.2006.
Głuszek-Osuch, M., Górska, N. (2007). Wypalenie zawodowe a PTSD i cechy osobowości u lekarzy i pielęgniarek. Konferencja „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń”. Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki. Łódź 15-17.06.2007.
Głuszek-Osuch, M. PTSD u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie i więzi emocjonalne. Konferencja „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w kontekście narastania zagrożeń”. Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski. 22-24.09.2007. Ustroń.
Głuszek-Osuch, M., Gustak, M. PTSD u dzieci i młodzieży. Konferencja Trauma – Osobowość - PTSD. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 28-30.09.2007.
Głuszek-Osuch, M. Wypalenie zawodowe. Warsztat organizowany w ramach XI Festiwalu Nauki w Warszawie (insert do Gazety Wyborczej,15-16 września 2007).
Głuszek-Osuch, M. (2009). Psychologiczne przyczyny i leczenie otyłości. Kurs chirurgicznego leczenia otyłości. Wojskowy Instytut Medyczny, 14-16.04.2009 Warszawa.
Głuszek-Osuch, M. (2009). Pracoholizm a profilaktyka wypalenia. Konferencja Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych – zjawisko, zagrożenia, wsparcie. Pedagogium, 27 maja, Warszawa.

Odkryj SetPoint

setpoint panele

zap2